Sprzedażowe kampanie remarketingowe

Kampanie, które dociskają sprzedaż

Klienci część produktów online kupują impulsywnie. W przypadku dużej grupy wykonują wiele porównań. Remarketing, czyli ponowne wyświetlanie reklamy internatutom, którzy byli na naszej stronie, pozwala znacząco zwiększyć efektywność sprzedażową działań internetowych. Jest to jedno z podstawowych narzędzi w arsenale marketiingu online, którego skuteczne wykorzystanie zapewni nam sukces.

Artur Szymula, Junior Account Manager

Artur Szymula, Junior Account Manager

Opis usługi

Podstawowym zadaniem w tego typu kampaniach jest zbieranie grup remarketingowych – należy rozpocząć to jak najwcześniej. Dodatkowo, warto przekazywać dodatkowe informacje do skryptów remarketingowych, w celu wykorzystania remarketingu dynamicznego.

W przypadku kampanii remarketingowej kluczowe są dwa czynniki – dopasowanie kreacji, na podstawie informacji co konkretna grupa docelowa robiła na naszym serwisie. Drugim czynikiem jest ściśle zdefinowane okno konwersji. Poprzez ograniczenie czasu wyświetlania reklam remarketingowch unikamy zdenerwowania użytkowników zbyt intruzywną reklamą.

Dla kogo ?

Remarketing jest jednym z podstawowych narzędzi zwiększania częstotliwości kontaktu z marką. Jest to narzędzie niedozowne dla każdej firmy, która chce promować się w Internecie.

Skontaktuj się z nami