Kampanie reklamowe online

Kompleksowa obsługa promocji w sieci

Kampanie reklamowe online realizujemy poprzez dobór miksu mediów. Narzędzia dobieramy zawsze pod kątem celów, które ma zrealizować kampania. Cele kampanii zazwyczaj są dwojakiego typu. Z jednej strony może chodzić o generowanie sprzedaży. Można też realizować promocję (branding) marki w świadomości klientów. Prowadzi to do zupełnie odmiennego podejścia do planowania mediów, doboru narzędzi oraz częstotliwości komunikacji. Wpływa to również na komunikat. Bazując na doświadczeniu przeprowadzenia setek kampanii zarówno Polskich jak i międzynarodowych, nasi eksperci są  w stanie zaproponować skuteczne rozwiązania dla każdej branży.

Przemysław Cyluk, COO

Przemysław Cyluk, COO

Opis usługi

Proces planowania kampanii wielonarzędziowej rozpoczyna się od briefu. Na podstawie określenia celu kampanii, grupy docelowej i tonu komunikacji przygotowujemy propozycję mediową (mediaplan). Mediaplan zawiera proponowane narzędzia i kanały komunikacji.

Metodyka doboru narzędzi i miejsc wyświetlania reklamy przebiega według sprawdzonego procesu. Najpierw wybieramy te kanały, które pozwalają na najniższy koszt dotarcia do grupy docelowej – maksymalizujemy udział tych narzędzi. Jeśli budżet na to pozwala, wybieramy coraz droższe media pod kątem kosztu dotarcia / realizacji celu kampanii. Procedurę powtarzamy aż do wyczerpania budżetu. Dzięki procesowemu podejściu utrzymujemy jakość naszych propozycji na najwyższym poziomie efektywności mediowej.

Dla kogo ?

Kampanie wielomediowe skierowane są do największych marketerów na rynku, którzy chcą skutecznie promować marki w Internecie.

Skontaktuj się z nami