Przejdź do

Czym jest Agile Marketing? I jakimi zasadami się kieruje?

Strona główna > Czytelnia > Marketing > Czym jest Agile Marketing? I jakimi zasadami się kieruje?

Agile Marketing to odpowiedź na zmieniające się praktyki marketingowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Tradycyjnie zespoły marketingowe wykorzystywały kanały takie jak radio, reklamę w prasie czy billboardy, chcąc dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Inwestowały czas i pieniądze, aby raz w roku zrealizować dużą kampanię reklamową. Internet całkowicie zmienił to podejście. Aktualnie marketerzy muszą pracować w sposób zgodny z szybko zmieniającym się cyfrowym światem reklamy. Z pomocą przychodzi Agile Marketing, który pozwala zespołom działać efektywniej i lepiej dostosowywać się do zmiennych warunków świata reklamy. Czym jest Agile Marketing i jak wdrożyć go w firmie?

Co to jest Agile Marketing?

W ostatnim czasie zwiększanie produktywności jest częstym tematem dyskusji w branży reklamowej. Agile Marketing to dynamiczne i zorientowane na klienta podejście, które pozwala zespołom marketingowym szybko dostosowywać się do zmian, wykorzystywać dane do podejmowania decyzji oraz ciągle doskonalić swoje strategie i procesy. Słowo „agile” z języka angielskiego oznacza „zwinny” i „zręczny”. Metodyka Agile kładzie nacisk na błyskawiczną reakcję w czasie rzeczywistym. Elastyczne podejście sprawia, że specjaliści są w stanie przewidywać potencjalne przeszkody i przygotować się na różne scenariusze. W efekcie interdyscyplinarne zespoły pracują szybciej i bardziej efektywnie oraz rzadziej przekraczają wyznaczone terminy. Ponadto mogą wcześnie reagować na zmiany na rynku i odpowiednio się do nich dostosowywać. Szybkie reagowanie na powstające problemy w trakcie realizacji projektu znacznie zmniejsza ryzyko niepowodzenia i pozwala na pewniejsze osiąganie celów biznesowych.

Manifest Agile

Agile Marketing opiera się na Manifeście Agile, który jest zbiorem zasad i wartości, służących jako podstawa w tworzeniu oprogramowania oraz zarządzaniu projektami. To krótka deklaracja z 2001 r. stworzona przez grupę ekspertów w dziedzinie oprogramowania, którzy zakwestionowali dotychczasowy sposób tworzenia programów i związany z nim status quo.

„W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

 • Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
 • Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
 • Współpracę z klientem od negocjacji umów
 • Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu”.

Manifest Agile: https://agilemanifesto.org/

Agile uwzględnia pewność zmiany, dopuszcza popełnianie błędów, zakładając, że uczenie się poprzez eksperymenty pomaga zdobyć doświadczenie, podnosić kompetencje oraz sprzyja podejmowaniu odważnych decyzji. Planowanie zakłada także, że spotkania powinny być efektywne – długie monologi to strata czasu, a zamiast nich, lepiej wdrożyć krótkie burze mózgów.

Metodologie Agile

Jedną z najpopularniejszych metodyk zarządzania zadaniami w ramach podejścia Agile jest Scrum. Jego zasady i praktyki są zazwyczaj stosowane w branżach technologicznych podczas tworzenia oprogramowania, ale sprawdzą się także w marketingu. Najważniejsze elementy metodologii Agile to:

 • Scrum Master – czuwa nad wykonaniem projektu. Dba o terminowość realizacji, nadzoruje podejmowane działania, wyznacza kierunek rozwoju. W razie pojawiających się problemów, podejmuje szybką reakcję.
 • Zespół Scrum – składa się z niewielkiej grupy specjalistów w danej dziedzinie (zazwyczaj 3-12 osób), którzy pracują nad realizacją zadania w oparciu o wytyczne Scrum Mastera. Wykonują zadania w częstych iteracjach.
 • Product owner – osoba po stronie klienta, która definiuje najważniejsze funkcjonalności. Działające oprogramowanie zawsze uwzględnia potrzeby użytkownika końcowego.

Jak działają zespoły Agile Marketingu?

Kluczowym elementem Agile Marketingu są sprinty oraz iteracje. Iteracje są ogólnym pojęciem, które odnosi się do cykli pracy, w ramach których zespół realizuje, testuje i optymalizuje swoje działania. Mogą być stosowane w różnych metodologiach Agile, nie tylko w Scrumie. Z kolei sprint w Agile Marketingu powinien trwać maksymalnie miesiąc i zakończyć się stworzeniem działającej wersji produktu lub realizacji zadania. Jest to okres intensywnej pracy, w którym zespół skupia się na wykonaniu konkretnych celów, aby osiągnąć zamierzony efekt. Wiele metodyk zakłada, aby wszystkie sprinty miały tę samą, ustaloną wcześniej długość – pozwala to na zachowanie regularności w procesie planowania pracy.

O czym pamiętać w Agile Marketingu?

 • Planuj kampanie i działania w cyklach kwartalnych, miesięcznych lub dwutygodniowych z możliwością elastycznego dostosowywania planu działania.
 • Agile Marketing powinien pomagać w dotarciu do docelowej grupy odbiorców poprzez dobrze zaplanowane i różnorodne kampanie marketingowe.
 • Regularnie analizuj priorytety, aby reagować na zmieniające się potrzeby klientów i rynku.
 • Mierz postęp kampanii na bieżąco i dostosowuj swoje plany, żeby sprawdzić, czy możesz poprawić wyniki. Jeśli coś nie przynosi efektów – zmień strategię.

Zalety Agile Marketingu

W metodyce Agile Marketingu możemy wyróżnić następujące zalety:

 1. Elastyczna i skuteczna komunikacja wewnętrzna – metoda Agile usprawnia komunikację między zespołami w środowisku marketingowym. Codzienne spotkania sprawiają, że każdy pracownik zna zadania swoje i swoich kolegów. Krótkie, poranne spotkania pomagają uniknąć problemów i sprawiają, że praca zespołowa jest bardziej produktywna.
 2. Zwiększona produktywność oraz oszczędności – umożliwia skuteczne i szybkie wykonywanie zadań. Iteracje sprawiają, że szybko uczysz się na własnych błędach, ​​nie marnujesz więcej czasu i zasobów na podejścia, które nie są odpowiednie dla Twojej docelowej grupy odbiorców. Na przykład, jeśli kanał nie przynosi oczekiwanych wyników, możesz szybko przestać w niego inwestować.
 3. Przejrzystość i zaufanie – ciągła komunikacja i współpraca między zespołami marketingowymi pomaga właściwie wykorzystywać umiejętności wszystkich osób.
 4. Decyzje oparte na danych – śledzenie danych w czasie rzeczywistym zapewnia cenny wgląd w zachowania odbiorców. Analizowanie ruchu, kliknięć i współczynnika konwersji zwiększa skuteczność kampanii.
 5. Koncentrowanie się na potrzebach klienta – dzięki obecności product ownera w całym procesie, zaplanowane działania marketingowe ściśle odpowiadają potrzebom klienta i mają swoje odzwierciedlenie w wynikach biznesowych.

Narzędzia, które pomogą wdrożyć Agile Marketing

 • Trello – Trello to popularne, proste i łatwe w użyciu narzędzie, do którego mogą mieć dostęp wszyscy członkowie zespołu. Umożliwia organizowanie projektów oraz kontrolowanie procesów za pomocą tablic. W narzędziu dostępne są szablony dedykowane do Agile Marketingu.

Szablon w Trello do Agile Marketingu

 • Jira – Jira to elastyczne narzędzie do planowania, które pomaga zespołom planować i monitorować postęp pracy, a także ustalać priorytety zadań. Za jego pomocą możemy śledzić proces realizacji założonego zadania, weryfikować wydajność czy planować sprint, używając tablic.

Jira

 • Asana – to kolejne narzędzie do zarządzania zadaniami, które świetnie sprawdzi się w metodykach zwinnych. Jest używane przez zespoły zarówno w branży IT, jak i do działań marketingowych. Asana pozwala użytkownikom tworzyć projekty, zadania, przypisywać je do członków zespołu, ustawiać terminy i monitorować postępy. To szczególnie przydatne w pracy zespołowej i w złożonych projektach, gdzie kluczowa jest koordynacja wielu zadań. Asana udostępnia szablony dla specjalistów od marketingu i można z niej korzystać w wersji darmowej lub płatnej.

  Asana

 • Confluence – przestrzeń robocza, która pomaga wspierać zwinny marketing, pozwalając zespołom udostępniać i zarządzać dokumentacją projektową. Confluence jest szczególnie popularny wśród firm technologicznych np. tworzących oprogramowanie, ale znajduje zastosowanie w wielu innych branżach. Dla zespołów marketingowych zostały opracowane dedykowane szablony, które pozwalają na zarządzanie projektami związanymi z marketingiem i reklamą.

Confluence

 • Kanban – kolejne przydatne narzędzie, ułatwiające planowanie, z którego mogą skorzystać marketerzy. Stosuje się je do zarządzania przepływem pracy w różnych procesach, szczególnie popularne wśród zespołów programistycznych. Tablica Kanban pozwala rozdzielić projekt na mniejsze części i umieszczenie ich w konkretnych kolumnach, które reprezentują różne etapy procesu pracy. Najczęściej spotykane kolumny to „Do zrobienia” (To Do), „W trakcie” (In Progress) i „Zrobione” (Done), ale można je dostosować do specyficznych potrzeb zespołu.

Podsumowanie

Wielu przedsiębiorców dostrzegło, że kurczowe trzymanie się dokładnie zaplanowanego rocznego planu marketingowego nie jest skuteczne w zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Każde zadanie wymaga indywidualnego podejścia i szybkiego reagowania. Czy Agile Marketing jest uniwersalną odpowiedzią na potrzeby wszystkich firm? Z pewnością nie będzie to remedium dla każdej marki i branży, ale warto przetestować, czy jego wprowadzenie poprawi funkcjonowanie naszej firmy.

Oliwia Wulczyńska

Oliwia Wulczyńska

Marketing & PR Specialist

Jako Marketing & PR Specialist w Fabryce Marketingu zajmuje się budowaniem wizerunku marki poprzez prowadzenie mediów społecznościowych i współtworzenie strategii marketingowej. Jest też odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi.


  Zapisz się do newslettera

  Pozostałe najnowsze artykuły

  Wprowadzenie do domów mediowych – co to takiego i jakie są ich główne funkcje?

  Dom mediowy, lub inaczej agencja mediowa, umożliwia realizację rozbudowanych strategii reklamowych oraz osiąganie zaawansowanych celów marketingowych...

  Marketing emocjonalny – jak wykorzystać emocje i wartości ludzkie w komunikacji marketingowej?

  Zig Ziglar, amerykański trener sprzedaży, powiedział kiedyś: „Ludzie nie kupują, kierując się logiką. Kupują, kierując się emocjami”....

  Czym jest Agile Marketing? I jakimi zasadami się kieruje?

  Agile Marketing to odpowiedź na zmieniające się praktyki marketingowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Tradycyjnie zespoły marketingowe...

  Co to jest User Generated Content? Rola UGC w strategii marketingowej

  Według badań przeprowadzonych przez Nielsena, aż 9 na 10 konsumentów bardziej ufa treściom tworzonym przez innych użytkowników,...