Przejdź do

Czym jest branding?

Branding to jedna z technik marketingowych umożliwiająca efektywną sprzedaż produktów i wzrost zainteresowania świadczonymi przez daną firmę usługami. Zasadniczym celem strategii jest budowa pozytywnego wizerunku marki oraz stworzenie atrakcyjnego przekazu, który zostałby zapamiętany przez konsumentów.

Jak działa branding?

Branding wywodzi się od słowa brand, czyli marka. Pod pojęciem brandingu mieszczą się wszelkie metody, które służą kreowaniu markiutrwalaniu jej obecności w świadomości konsumentów. Jest to proces, który ma na celu budowanie silnej pozycji firmy na rynku, a także wzmacnianie jej rozpoznawalności w określonej grupie docelowej lub ogólnie – wśród klientów masowych. Dokładny zakres brandingu zależy od tego, jakie cele stawia przed sobą przedsiębiorca.

Metod budowania marki w świadomości konsumentów jest bardzo dużo. Aby odbywało się ono efektywnie, najważniejsze jest określenie potrzeb przedsiębiorcy i skierowanie działań w odpowiednią stronę.

Mocny brand to taki, który:

  • jest obecny w świadomości konsumentów,
  • kojarzy się z określonymi wartościami (np. jakością premium, szybkością wykonywania usług, konkurencyjnymi cenami),
  • ma jasny i spójny przekaz marketingowy,
  • jest postrzegany tak, jak oczekuje tego właściciel marki.

Jak widać, branding dla każdej firmy może oznaczać coś innego. Podstawą jest tutaj rozpoznawalność, ale warto mieć na uwadze, że marka może być rozpoznawalna w kontekście różnych wartości. Na przykład może być znana z niskich cen lub przeciwnie – z produktów klasy premium dostępnych dla wąskiej grupy odbiorców.

Wiele osób sądzi, że pojęcie to związane jest jedynie z promocją danej usługi, inni natomiast uważają, że reklama to część procesu brandingowego. Niezależnie od sporów, budowanie świadomości marki przynosi korzyści, zarówno reklamodawcy, jak i klientom.

Branding a identyfikacja wizualna?

Ważnym elementem brandingu jest identyfikacja wizualna. Często jest ona utożsamiana z tym pojęciem, jednak warto wiedzieć, że branding to nie tylko „znaki rozpoznawcze” marki, ale także filozofia i wartości, które za nią stoją. Nie ulega jednak wątpliwości, że komponenty, takie jak:

  • logotyp,
  • nazwa firmy,
  • hasło reklamowe,
  • kolorystyka,
  • brand hero,

wpływają na rozpoznawalność, która jest podstawą budowania silnej marki.

Każdy z nich powinien być oryginalny i spójny z pozostałymi elementami przekazu marketingowego danego przedsiębiorstwa. Branding swoimi korzeniami sięga okresu, kiedy symbole i piktogramy służyły ludziom jako narzędzie identyfikujące towar z jego twórcą. Oznaczenia były gwarantem wysokiej jakości sprzedawanego produktu. Dopiero w ubiegłym stuleciu branding stał się osobną dziedziną marketingu.

Jak zbudować mocny brand?

Mocna marka to taka, która kojarzy się klientom z określonymi pozytywnymi wartościami. Może to być wysoka jakość usług, długoletnie doświadczenie w danej branży, historia marki czy konkurencyjność pod względem cenowym.

Podstawą jest jednak rozpoznawalność, którą z oczywistych przyczyn najtrudniej jest zbudować nowym firmom. Umiejętnie dobrane działania związane z budowaniem marki mogą jednak w szybkim czasie przynieść bardzo dobre rezultaty. Wszelkie aktywności w tym zakresie powinny zostać jednak bardzo precyzyjnie zaplanowane.

Niezbędna jest analiza potrzeb konsumentów, a także bieżące monitorowanie pozycji firmy w świadomości odbiorców. Kluczowa jest także unikalność. Kopiowanie działań innych marek rzadko przynosi pozytywne długofalowe skutki. Jeśli przedsiębiorca będzie naśladował konkurencję, zawsze pozostanie o krok za nią.

Dlatego w brandingu liczy się indywidualność, która może przejawiać się w różnych aspektach. Nadrzędnym celem jest zaistnienie w świadomości konsumentów i wzbudzenie pozytywnych skojarzeń. Bardzo pomocne może być skorzystanie z pomocy doświadczonych specjalistów w dziedzinie marketingu. Spójna strategia pozwoli uzyskać korzystne efekty, które nie będą ulegały rozmyciu w perspektywie czasu.