G 2019-08-22T12:02:23+02:00

Grupa docelowa

G, Słownik pojęć|

Grupa docelowa Targetowanie reklamy wymaga określenia grona konsumentów, będących jej bezpośrednimi odbiorcami. Grupa docelowa powinna spełniać odpowiednie kryteria społeczno-demograficzne, by dany komunikat odpowiadał ich [...]

Subscribe to our newsletter