Przejdź do

Pojęcia dla litery K

Czym jest kampania reklamowa? Działania marketingowe zazwyczaj wykorzystują różnorodne kanały komunikacyjne i strategie promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania konkretnym produktem lub określoną...

Co to konwersja? Nakłonienie konsumenta do wykonania określonych zadań, pożądanych przez właściciela strony, określa się mianem przekształcenia, czyli konwersji. Konwersja może...

Co to KPI? Kluczowy wskaźnik efektywności analizuje skuteczność przeprowadzanych działań i założeń w wielu dziedzinach, w tym również marketingu. Podstawą obliczeń jest określenie...