Przejdź do

Pojęcia dla litery K

Działania marketingowe zazwyczaj wykorzystują różnorodne kanały komunikacyjne i strategie promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania konkretnym produktem lub określoną ofertą. Kampania... 

Nakłonienie konsumenta do wykonania określonych zadań, pożądanych przez właściciela strony określa się mianem przekształcenia. Konwersja może mieć różnorodne formy, a jej sukces... 

Kluczowy wskaźnik efektywności analizuje skuteczność przeprowadzanych działań i założeń w wielu dziedzinach, w tym również marketingu. Podstawą obliczeń jest określenie celu,...