K 2019-08-22T12:02:58+02:00

KPI

K, Słownik pojęć|

KPI Kluczowy wskaźnik efektywności analizuje skuteczność przeprowadzanych działań i założeń w wielu dziedzinach, w tym również marketingu. Podstawą obliczeń jest określenie celu, na który [...]

Konwersja

K, Słownik pojęć|

Konwersja Nakłonienie konsumenta do wykonania określonych zadań, pożądanych przez właściciela strony określa się mianem przekształcenia. Konwersja może mieć różnorodne formy, a jej sukces zależy [...]

Kampania reklamowa

K, Słownik pojęć|

Kampania reklamowa Działania marketingowe zazwyczaj wykorzystują różnorodne kanały komunikacyjne i strategie promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania konkretnym produktem lub określoną ofertą. Kampania reklamowa tworzone [...]

Subscribe to our newsletter