Przejdź do

Co to KPI?

Kluczowy wskaźnik efektywności analizuje skuteczność przeprowadzanych działań i założeń w wielu dziedzinach, w tym również marketingu. Podstawą obliczeń jest określenie celu, na który może składać się wiele komponentów i procesów. Każdy etap powinien mieć przypisany aksjomat liczbowy, określany za pomocą modelu KPI. System uwzględnia również zakres czasowy potrzebny na realizację konkretnych założeń.

KPI – jak działa?

KPI, czyli Key Performance Indicators, ogranicza ilość pozyskiwanych danych do niezbędnego minimum, tak by uzyskane wyniki były miarodajne, a ich analiza odzwierciedlała faktyczne postępy działania kampanii reklamowych. Model wykorzystywany jest w większości przedsiębiorstw, dlatego uzyskane pomiary zawsze będą miały odmienne wskaźniki. Odpowiedni KPI umożliwia m.in.:

 • ustalenie odpowiednich priorytetów w realizacji danego celu;
 • podejmowanie słusznych i trafnych decyzji w krótkim czasie.

Model znalazł swoje zastosowanie w strategiach marketingowych jako pomiar obrazujący postęp konkretnych kampanii reklamowych. Z KPI korzystają również właściciele domen, monitorując konwersję i ruch organiczny swojej witryny.

KPI – do czego służy?

KPI jest najważniejszym wskaźnikiem, dzięki któremu firma może stale monitorować postępy w określonym obszarze działań. Dzięki niemu można określić, czy podejmowane aktywności zbliżają ją do wyznaczonego celu i jak szybko się to odbywa.

Key Performance Indicators zawsze powinien wyrażać się w wartości liczbowej oraz mieć dokładnie ustalony zakres czasowy. Co ważne, nie można porównywać KPI pomiędzy różnymi firmami. Ten wskaźnik jest charakterystyczny dla każdej jednostki, dlatego takie porównania nie dostarczą wartościowych informacji.

Nadrzędnym celem wykorzystywania Key Performance Indicators jest ograniczenie zebranych danych do absolutnego minimum. Dzięki temu można wydobyć najbardziej wartościowe informacje z natłoku wielu mniej przydatnych, które dla danego procesu nie mają istotnego znaczenia, a mogą zaburzać obraz.

KPI sprzyja także ustalaniu priorytetów i lepszemu dążeniu do sprecyzowanego celu, dzięki szybko i trafnie podejmowanym decyzjom.

Cele stosowania Key Performance Indicators

Podstawowym celem KPI jest jasne określenie celów w danym obszarze i szybkie pozyskiwanie informacji na temat ich realizacji. Firma, która wdroży KPI w swoich działaniach, nie musi zajmować się bieżącą analizą bardzo wielu informacji. Jeśli coś działa nie tak, jak powinno, od razu można to zauważyć, sprawdzając wskaźniki.

Dzięki temu decyzje mogą być podejmowane szybko i zwykle są trafniejsze – ponieważ wiadomo, jaki obszar wymaga interwencji.

Dzięki stosowaniu Key Performance Indicators, można również analizować skuteczność działań, które zwykle są trudne do zmierzenia, na przykład poziom zadowolenia klientów.

Do głównych celów stosowania tego wskaźnika należy:

 • jasne określanie założeń i celów,
 • uzyskanie feedbacku, który pozwoli wprowadzić korzystne zmiany,
 • szybkie wykrywanie błędów,
 • prognozowanie postępów.

Wykorzystywanie KPI jest dla firm bardzo korzystne, ponieważ pozwala określać efektywność prowadzonych działań i bardzo szybko reagować na nieprawidłowości. Aby jednak stosowanie wskaźników było efektywne, należy dobierać je w odpowiedni sposób. Jak to zrobić?

Jak określać KPI?

Co ważne, nie ma jednego zestawu wskaźników, który byłby odpowiedni dla każdego przedsiębiorstwa. Każda firma ma inną specyfikę działania i cele, dlatego dobieranie Key Performance Indicators musi odbywać się w sposób w pełni indywidualny. Warto przy tym pamiętać o następujących zasadach:

 • KPI musi być jasno określony,
 • musi być prezentowany w wartościach liczbowych,
 • musi zawierać cel działania,
 • wskaźniki nie mogą ze sobą kolidować,
 • nie powinno się stosować zbyt wielu wskaźników.

Dobrze dobrane wskaźniki KPI mogą przynieść firmie wiele korzyści, z drugiej strony, jeśli wybierze się ich zbyt dużo lub poszczególne z nich będą ze sobą kolidować, efekt może być odwrotny. Kluczowy wskaźnik zamiast uprościć skomplikowane zagadnienia spowoduje większy chaos.

Nie warto również korzystać z gotowych rozwiązań, na przykład kopiować zestawu wskaźników wykorzystywanych w innych firmach. Każda działalność gospodarcza jest specyficzna, dlatego standardowe rozwiązania nie sprawdzą się w przypadku doboru Key Performance Indicators.