Przejdź do

KPI

Kluczowy wskaźnik efektywności analizuje skuteczność przeprowadzanych działań i założeń w wielu dziedzinach, w tym również marketingu. Podstawą obliczeń jest określenie celu, na który może składać się wiele komponentów i procesów. Każdy etap powinien mieć przypisany aksjomat liczbowy, określany za pomocą modelu KPI. System uwzględnia również zakres czasowy potrzebny na realizację konkretnych założeń.

KPI – jak działa?

Ogranicza ilość pozyskiwanych danych do niezbędnego minimum, tak by uzyskane wyniki były miarodajne, a ich analiza odzwierciedlała faktyczne postępy działania. Model wykorzystywany jest w większości przedsiębiorstw, dlatego uzyskane pomiary zawsze będą miały odmienne wskaźniki. Odpowiedni KPI umożliwia m.in.:

  • ustalenie odpowiednich priorytetów w realizacji danego celu;
  • podejmowanie słusznych i trafnych decyzji w krótkim czasie.

Model znalazł swoje zastosowanie w strategiach marketingowych jako pomiar, obrazujący postęp konkretnych kampanii reklamowych. Z KPI korzystają również właściciele domen, monitorując konwersję i ruch organiczny swojej witryny.