L 2019-08-22T12:03:08+02:00

Long Tail

L, Słownik pojęć|

Long Tail Powszechnie stosowaną koncepcję „długiego ogona” zaproponował w 2004 roku Chris Anderson, jako nowoczesny model biznesowy i ekonomiczny. Według Long Tail szeroki zakres [...]

Lejek sprzedażowy

L, Słownik pojęć|

Lejek sprzedażowy Sales Funnel obrazuje poczynania konsumenckie od momentu zainteresowania danym produktem aż po finalną realizację  zakupu. Proces ten ilustruje również etapy selekcji  grona [...]

Lead generation

L, Słownik pojęć|

Lead generation Zasadniczym celem pozyskiwania leadów jest konwersja zainteresowania konsumentów na konkretne usługi lub produkty. Wykorzystuje się do tego rozmowy telefoniczne, eventy oraz sugestywne [...]

Subscribe to our newsletter