Przejdź do

Lejek sprzedażowy

Sales Funnel obrazuje poczynania konsumenckie od momentu zainteresowania danym produktem aż po finalną realizację  zakupu. Proces ten ilustruje również etapy selekcji  grona odbiorców, które wykazuje coraz większe zainteresowanie przekazem reklamowym. Za pomocą lejka sprzedażowego marki przeprowadzają  również konkretne leady.

Lejek sprzedażowy – jak działa? 

Proces składa się z sześciu etapów:
– okresu świadomości, kiedy potencjalny nabywca zauważa daną markę na rynku
– zainteresowania, gdy klient rozpoczyna wyszukiwanie informacji o konkretnym produkcie
– momentu oceny, w czasie którego konsument porównuje różne oferty
– części decyzyjnej, kiedy ostateczna transakcja zostaje sfinalizowana
– fazy postoceny (sprzedaż B2B umożliwia również skorzystanie z usługi, powiązanej z umową)
– stadium ponownego zakupu
W kontekście lejka sprzedażowego funkcjonują również terminy, określające stopień zainteresowania konsumenta daną usługą, gdzie:
– „suspects” oznacza grono osób, które chcą skorzystać oferty, aczkolwiek nie muszą tego robić
– „prospects” to osoby gotowe na zakup konkretnego produktu
– „leads” wskazuje ludzi zdecydowanie nastawionych na finalizację transakcji
– „klienci” to osoby, które zakupiły dany produkt
Charakterystyczną cechą lejka sprzedażowego jest również jego szerokie zastosowanie w każdym sektorze, choć głównie został on stworzony z myślą o e-commerce.