Przejdź do

Pojęcia dla litery H

Czym jest hashtag i jakie wyróżniamy? Powszechnie stosowane w popularnych mediach społecznościowych wyrażenie poprzedzone znacznikiem umożliwia porządkowanie komunikatów i wiadomości. Początkowo...