H 2019-08-22T12:02:32+02:00

Hashtag

H, Słownik pojęć|

Hashtag Powszechnie stosowane w popularnych mediach społecznościowych wyrażenie poprzedzone znacznikiem umożliwia porządkowanie komunikatów i wiadomości. Początkowo tagi wykorzystywane był w informatyce, jednak rozwój internetu [...]

Brand hero

B, H, Słownik pojęć|

Brand hero Bohater marki to spersonifikowana postać, ułatwiająca nawiązanie więzi między klientem, a daną firmą. Jego wizerunek, charakteryzacja lub oryginalny atrybut nawiązuje do profesji [...]

Subscribe to our newsletter