Przejdź do

Kampania reklamowa

Działania marketingowe zazwyczaj wykorzystują różnorodne kanały komunikacyjne i strategie promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania konkretnym produktem lub określoną ofertą. Kampanie reklamowa tworzone są przez profesjonalne agencje lub domy mediowe, a ich skuteczność badana jest za pomocą odpowiednich pomiarów.

Kampania reklamowa – jak działa? 

Obecnie strategie promocyjne oparte są na tzw. marketingu 360 stopni, umożliwiającym zintegrowane działanie wszystkich kanałów, oddziałujących na odbiorcę. W przypadku długotrwałych działań duże znaczenie ma również kontrola i analiza reakcji konkurencyjnych firm w danym sektorze rynkowym.

Kampania reklamowa wykorzystuje również środki masowego przekazu, a jej zasadniczym celem jest:

  • promocja produktu lub usługi;
  • pozyskiwanie potencjalnych klientów;
  • zwiększenie świadomości marki.

Prymarnym wyznacznikiem działań marketingowych jest ich całkowity zasięg. Intensywność kampanii reklamowej obliczana jest na podstawie elementarnej oglądalności w poszczególnych  kanałach mediowych.