Przejdź do

Czym jest kampania reklamowa?

Działania marketingowe zazwyczaj wykorzystują różnorodne kanały komunikacyjne i strategie promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania konkretnym produktem lub określoną ofertą. Kampanie reklamowe tworzone są przez profesjonalne agencje lub domy mediowe, a ich skuteczność badana jest za pomocą odpowiednich pomiarów.

Kampania reklamowa – co wchodzi w jej zakres?

Kampania reklamowa to zbiór działań prowadzonych w mediach masowych, których zadaniem jest osiągnięcie celu, jaki stawia przed nią reklamodawca. Takie cele mogą być różne i obejmować między innymi:

  • wzrost sprzedaży,
  • pozyskanie nowych klientów,
  • budowanie świadomości marki,
  • wzrost zaufania konsumentów do marki,
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu,
  • zmiana percepcji marki.

Głównym zadaniem kampanii reklamowych jest zwiększenie rozpoznawalności marki, konkretnego produktu lub działań podejmowanych przez firmę. Aby taki proces odniósł oczekiwany skutek, powinien być skierowany do określonej grupy docelowej.

Kampanie marketingowe można prowadzić w jednym medium lub multimedialnie, czyli wykorzystując jednocześnie wiele kanałów komunikacji. Miernikiem skuteczności podejmowanych działań jest zasięg całkowity i zasięg efektywny.

Rodzaje kampanii marketingowych

Kampanie marketingowe mogą przybierać wiele różnorodnych form. Przyjmuje się zatem różne kryteria ich podziału ze względu na sposób prowadzenia.

Stosuje się między innymi podział ze względu na intensywność prowadzonych działań, czyli:

  • kampania uderzeniowa (silne „uderzenia” reklam przedzielane okresami ciszy),
  • kampania stała (stałe natężenie prezentowania reklam),
  • kampania pulsacyjna (zmienne natężenie działań, jednak mniej zróżnicowane niż w przypadku kampanii uderzeniowej).

Kampanie można również podzielić ze względu na cel prowadzenia (komercyjne, społeczne), czy ze względu na temat (promocja danego produktu lub promocja określonych postaw, zachowań).

Każdy zespół działań marketingowych jest inny, dlatego kryteriów ich podziału może być znacznie więcej. Nie ulega jednak wątpliwości, że nadrzędnym celem ich prowadzenia jest zwiększenie świadomości odbiorców w danym obszarze oraz budowanie rozpoznawalności marki, produktu czy idei.

Etapy prowadzenia kampanii reklamowej

Aby kampania reklamowa była skuteczna, musi zostać właściwie zaplanowana. Pierwszym krokiem powinna być zatem analiza. Dotyczy ona nie tylko badań rynku (czyli na przykład upodobań i obaw konsumentów), ale także mocnych i słabych stron danego produktu.

Niezwykle istotne jest również określenie potencjalnego grona nabywców, czyli wybór grupy docelowej, do której zostaną skierowane działania marketingowe. Od tego zależy między innymi rodzaj przekazu, który zostanie wykorzystany, a także kanał komunikacji z odbiorcami.

Kolejnymi etapami jest przygotowanie przekazu reklamowego i zaplanowanie kolejności podejmowanych aktywności. Istotne znaczenie ma także ustalenie szczegółowego budżetu przeznaczonego na reklamę. Cały czas należy też analizować działania konkurencji.

Aby określić stopień skuteczności przedsięwzięcia, prowadzi się wszelkiego typu analizy. Do tego celu można wykorzystać narzędzia internetowe badające na przykład ruch na stronie czy stopień konwersji. Korzysta się także z badań opinii publicznej czy zbiera informacje z punktów sprzedaży. Używane narzędzie powinno uwzględniać rodzaj mediów, z pomocą których prezentuje się reklamę odbiorcom.