Przejdź do

Content marketing

Marketing treści to jedna ze strategii promocyjnych, której zasadniczym celem jest dystrybucja atrakcyjnego przekazu za pomocą dostępnych kanałów komunikacyjnych. Reklama adresowana jest do wyselekcjonowanego grona konsumentów, a jej treść ma charakter agitacyjny.

Content marketing – jak działa?

Content marketing dąży do budowania długotrwałych relacji z klientem, wykorzystując różnorodne formy, takie jak artykuły, podcasty, poradniki, blogi eksperckie oraz raporty. Rozwój technologii, blokujących reklamy graficzne, przyczynił się do rozpowszechnienia metody wśród domów mediowych, prowadzących profesjonalne kampanie.

Związany jest z viralem, dzięki wykorzystaniu internetowych kanałów komunikacyjnych. Jego zasadniczym celem jest nakłonienie użytkowników mediów społecznościowych do przekazywania i rozpowszechniania informacji o danym produkcie lub konkretnej usłudze.

Content marketing, w przeciwieństwie do innych technik, tworzy komunikaty pożądane przez klienta, bazujące na wiarygodnych oraz rzetelnych źródłach.