Przejdź do

Czym jest Crowdfunding?

Crowdfunding może przybierać różnorodne formy – przypominające darowizny, pożyczki oraz publiczne sprzedaże akcji spółek. Twórcy danego projektu mogą skorzystać ze specjalnych platform w celu pozyskania kapitału na realizację swojego celu czy idei. Duże znaczenie w rozpowszechnieniu zjawiska ma nieustannie rozwijający się Internet, ułatwiający szybki przekaz informacji.

Crowdfunding – jak działa?

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe. Model ten polega na zbieraniu funduszy na określone przedsięwzięcie wśród osób, które są nim zainteresowane lub mogą odnieść z niego dane korzyści. Istota działania opiera się na pozyskaniu wielu drobnych fundatorów, którzy wspierają realizację pomysłu małymi kwotami.

Bardzo duży wpływ na rozwój i rozpowszechnienie się crowdfundingu miał Internet, który umożliwia prowadzenie różnego typu zbiórek i gromadzenia wokół nich szerokiego grona inwestorów.

Pojęciem pokrewnym do crowdfundingu jest crowdinvesting. Jednak o ile w pierwszym przypadku inwestorzy otrzymują produkt lub usługę (na przykład dostęp do danej platformy internetowej), o tyle druga opcja dotyczy już korzyści stricte finansowych, czyli na przykład otrzymania udziałów danej firmy.

Podsumowując, crowdfunding dzieli się na trzy podstawowe typy:

  • donacyjny (zbiórka pieniędzy na daną inicjatywę),
  • pożyczkowy (organizator po określonym czasie zwraca wpłacone pieniądze),
  • inwestycyjny (czyli wyżej wspomniany crowdinvesting).

Osoby chcące skorzystać z takiej formy finansowania swojego przedsięwzięcia najczęściej robią to za pośrednictwem platform internetowych, które zostały stworzone specjalnie do tego celu.

Dla kogo jest crowdfunding?

Z finansowania społecznościowego korzysta lub planuje skorzystać wiele firm i osób prywatnych. Są to przede wszystkim startupy, niezależni twórcy lub organizacje pozarządowe. Jest to rozwiązanie dla osób, które mają nowatorski pomysł, jednak brak im funduszy na jego realizację.

W założeniu na crowdfundingu zyskują także darczyńcy. Otrzymują w związku z wpłatami określoną wartość – na przykład egzemplarz książki czy dostęp do plików muzycznych.

Cele, na które zbiera się fundusze, mogą być bardzo zróżnicowane. Może to być na między innymi:

  • wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu,
  • wydanie albumu z muzyką,
  • wydanie książki,
  • rozwój platformy internetowej
  • organizację eventu,
  • zakup specjalistycznego sprzętu.

Co ważne, darczyńcy nie są zobowiązani do określonej wysokości wpłat. Datki mogą być dowolne, nie muszą być także wpłacane regularnie.

Jak zebrać środki za pośrednictwem finansowania społecznościowego?

Choć założenie zbiórki może wydawać się proste, pomysłodawcy muszą brać pod uwagę, że nie mają pewności, w jakim stopniu ich przedsięwzięcie zyska aprobatę darczyńców. Kluczowe jest zatem bardzo dokładne opisanie inicjatywy i przedstawienie, na co konkretnie zostaną przeznaczone zebrane pieniądze.

Kolejną kwestią jest umiejętne wybranie narzędzia, które posłuży do przeprowadzenia zbiórki. W Internecie można znaleźć różnego typu platformy, które to umożliwiają. Warto jednak zwracać uwagę na sposoby ich działania. Niektóre mogą pobierać prowizję od wysokości zebranej kwoty, mogą pojawić się także dodatkowe opłaty.

Istotna jest także kwestia prawna. Zagadnienia związane z crowdfundingiem nie są jeszcze precyzyjnie ujęte w przepisach. Warto zatem zwrócić uwagę na zagadnienia podatkowe, aby nie narazić się na kary lub inne trudności ze strony Urzędu Skarbowego.