Przejdź do

CTR

Click through rate to pojęcie często używane przez specjalistów marketingu internetowego. Współczynnik wyraża procentowy stosunek między liczbą poszczególnych kliknięć a wyświetleniami danej reklamy. Efektywność przekazu zależna jest od jego właściwego ukierunkowania na grupę docelową.

Najniższy współczynnik mają standardowe banery, gdyż internauci bardzo często ignorują tę formę reklamy. CTR ma obiektywny charakter, w przeciwieństwie do wykładnika otwarć. Jego wysoki poziom świadczy przede wszystkim o:

  • dużym zainteresowaniu produktem;
  • odpowiednim dopasowaniu oferty do potrzeb internutów;
  • dobrej integracji kontekstu oraz frazy kluczowej z przekazem reklamowym;
  • wysokim SEO;
  • intensywnym zaangażowaniu odbiorców.

CTR – jak działa? 

Click through rate nie narzuca ograniczeń systemowych, związanych z nieprawidłową formą wiadomości e-mail, itp. Nawet jeśli odbiorca nie pobierze danej grafiki lub powiadomienia, sam fakt odczytania komunikatu zostanie uwzględniony. Wskaźnik CTR jest dokładny oraz precyzyjny. Warto zatem bazować na jego wynikach.