Przejdź do

E-mail marketing

Marketing wykorzystujący pocztę elektroniczną jako kanał komunikacyjny to bezpośrednia forma reklamy, której zasadniczym celem jest budowanie więzi lojalnościowej między twórcą przekazu a gronem konsumentów.

E-mail marketing opiera się na analizowaniu, realizowaniu oraz planowaniu procesów związanych z:

  • kontrolą dostępnych adresów;
  • przygotowywaniem wysyłanych treści;
  • wysyłaniem komunikatów do użytkowników poczty elektronicznej;
  • serwisem informacji zwrotnych;
  • tworzeniem modeli komunikacyjnych.

E-mail marketing – podstawowe strategie 

Podstawowe narzędzia strategii to: newsletter, biuletyn wewnętrzny oraz dziennik elektroniczny. E–mail marketing inspirowany jest koncepcją promocji permission, w której odbiorca musi wyrazić chęć otrzymywania danego komunikatu.

Wykorzystuje się go w:

  • pakietach lojalnościowych;
  • analizach marketingowych;
  • metodach PR;
  • relacjach inwestorskich.

Efektywność e–mail marketing oceniana jest na podstawie współczynnika CTR (click-through rate) oraz wskaźnika OR (open rate). Odzwierciedlają one liczbę internautów, którzy otworzyli wiadomość oraz procent osób, które kliknęły w jej zawartość.