Przejdź do

E-mail marketing

Marketing, wykorzystujący pocztę elektroniczną jako kanał komunikacyjny. to bezpośrednia forma reklamy, której zasadniczym celem jest budowanie więzi lojalnościowej między twórcą przekazu, a gronem konsumentów.
E-mail marketing opiera się na analizowaniu, realizowaniu oraz planowaniu procesów związanych z:
­– kontrolą dostępnych adresów
– przygotowywaniem wysyłanych treści
– wysyłaniem komunikatów do użytkowników poczty elektronicznej
– serwisem informacji zwrotnych
– tworzeniem modeli komunikacyjnych

E-mail marketing – podstawowe strategie 

Podstawowe narzędzia strategii to: newsletter, biuletyn wewnętrzny oraz dziennik elektroniczny. E–mail marketing inspirowany jest koncepcją promocji permission, w której odbiorca musi wyrazić chęć otrzymywania danego komunikatu. Wykorzystuje się go w:
– pakietach lojalnościowych
– analizach marketingowych
– metodach PR
– relacjach inwestorskich
Efektywność e–mail marketing oceniana jest na podstawie współczynnika CTR (click-through rate) oraz wskaźnika OR (open rate). Odzwierciedlają one liczbę internautów, którzy otworzyli wiadomość oraz procent osób, które kliknęły w jej zawartość.