Przejdź do

PR

Public relations to proces polegający na kreacji stosunków publicznych pomiędzy aktywnym podmiotem a otoczeniem. Zasadniczym celem imagistyki społecznej jest stworzenie prestiżu marki oraz ogólnej akceptacji grona potencjalnych klientów. Skuteczna reklama umożliwia również dotarcie do konkretnej grupy docelowej.

PR – jak działa? 

Działania PR są długotrwałym procesem, w przeciwieństwie do jednorazowych kreacji marketingowych. Wymagają one odpowiedniej strategii i planu organizacyjnego. Wyróżnia się dwa rodzaje metod kreacyjnych:

  • ogólnowizerunkowe (wieloletnie);
  • bieżące.

Każdy z nich powinien obejmować trzy typy celów: strategiczne, operacyjne oraz priorytety w poszczególnych segmentach.

Wiele osób uważa, że pojęcie PR zostanie niedługo zastąpione określeniem content marketingu. Obecnie działania z obu dziedzin są stosowane równocześnie w celu budowania lojalnościowej relacji z klientem. Coraz częściej działania promocyjne bazują na kompatybilnej strategii komunikacyjnej oraz jednolitej zawartości. Nierzadko PR sprowadza się jedynie do rozpowszechniania gotowych treści. Wspólnym ogniwem obu dziedzin jest pozyskanie grupy docelowej, zainteresowanej nabyciem danego produktu.