Przejdź do

PR – czym jest public relations?

Public relations ( PR ) to proces polegający na kreacji stosunków publicznych pomiędzy aktywnym podmiotem a otoczeniem. Zasadniczym celem imagistyki społecznej jest stworzenie prestiżu marki oraz ogólnej akceptacji grona potencjalnych klientów. Skuteczna reklama umożliwia również dotarcie do konkretnej grupy docelowej.

PR – definicja

PR to skrót od określenia public relations. Ma on na celu kształtowanie stosunków społecznych podmiotu z jego otoczeniem. Dąży przede wszystkim do dbania o dobry wizerunek i powszechnego akceptowania działań przedsiębiorstwa.

PR uwzględnia trzy czynniki – podmiot podejmujący określone działania, jego otoczenie oraz relacje pomiędzy nimi. Public relations są więc świadomym i dobrze zaplanowanym działaniem organizacji na społeczeństwo, do którego dociera. PR jest bardzo ważnym elementem zarówno marketingu, jak i komunikacji społecznej czy zarządzania.

Zazwyczaj działaniami z zakresu public relations zajmują się specjaliści. Wiedzą oni, jak formułować artykuły i wszystkie inne komunikaty, by nie zaszkodzić dobremu imieniu firmy, a wręcz przeciwnie – budować jej renomę. Cała strategia wymaga dokładnego zaplanowania, w tym także ustalenia celu. Mają one na celu utrzymanie dobrych relacji nie tylko z docelowym klientem, lecz także pracownikami, organizacjami rządowymi, liderami społecznymi czy inwestorami, zależnie od typu podmiotu i branży, w której działa.

Cele PR

Cele PR są ściśle określone. Wśród nich można wyróżnić kreowanie wizerunku konkretnej firmy poprzez przekazywanie wiarygodnych informacji o produktach czy usługach społeczeństwu, a więc potencjalnym konsumentom. Działania tego typu często są podejmowane z wykorzystaniem tzw. liderów opinii, czyli osób, których zdanie liczy się w przestrzeni publicznej. Niekiedy mogą one obejmować bezpośrednio media. Wszelkie działania z zakresu PR bazują jednak na ściśle określonej grupie docelowej. To do niej są dostosowywane szczegóły oferty.

PR – jak działa?

Działania PR są długotrwałym procesem – w przeciwieństwie do jednorazowych kreacji marketingowych. Wymagają one odpowiedniej strategii i planu organizacyjnego. Wyróżnia się więc dwa rodzaje metod kreacyjnych:

  • ogólnowizerunkowe (wieloletnie);
  • bieżące.

Każda z nich powinna obejmować trzy typy celów:

  • strategiczne,
  • operacyjne,
  • priorytety w poszczególnych segmentach.

Wiele osób uważa, że pojęcie PR zostanie niedługo zastąpione określeniem content marketingu. Obecnie działania z obu dziedzin są stosowane równocześnie w celu budowania lojalnościowej relacji z klientem. Coraz częściej działania promocyjne bazują na kompatybilnej strategii komunikacyjnej oraz jednolitej zawartości. Nierzadko Public Relations sprowadza się jedynie do rozpowszechniania gotowych treści. Wspólnym ogniwem obu dziedzin jest pozyskanie grupy docelowej, zainteresowanej nabyciem danego produktu.

Najważniejsze zasady dotyczące Public Relations

Działania w obrębie PR muszą być tak zaplanowane, by tworzyć pozytywny wizerunek firmy. Jednocześnie specjaliści zajmujący się ich realizacją dążą do zakorzenienia w świadomości potencjalnego odbiorcy faktu, że działalność konkretnej firmy jest niemal niezbędna, integralna ze środowiskiem. Stopniowo tworzą oni także zaufanie, którego podstawą jest przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji zgodnych z prawdą.

PR musi bazować też na dobrej komunikacji wewnątrz danej organizacji – nie tylko w stosunku do odbiorców i otoczenia. To właśnie dlatego wykorzystuje on wiele narzędzi. Wśród nich można wyróżnić m.in. audyt komunikacyjny, lobbing, identyfikację wizualną firmy, relacje z inwestorami czy organizację imprez, które mają za zadanie zaznajomić potencjalnych odbiorców z istnieniem marki i jej założeniami.

Obecnie PR w dużej mierze bazuje na internecie. Marki decydują się na wejście we współpracę ze znanymi osobistościami internetowymi, które wywierają bezpośredni wpływ na odbiorców. Takie narzędzie jest zwane influencer marketingiem.

Wśród narzędzi wykorzystywanych przez PR można wyróżnić także relacje z mediami. To one w dużej mierze wpływają na informacje, które docierają do potencjalnych odbiorców oferty konkretnej marki. Mowa tu zarówno o mediach tradycyjnych, takich jak np. radio czy telewizja, jak i tych nowych, czyli internecie.