Przejdź do

Strategia marki – definicja

Strategią marki określa się zestaw działań, które mają prowadzić do konkretnego celu i które będą realizowane w dłuższej perspektywie czasu. Zadania realizowane w ramach ustalonego planu muszą być jednolite i powinny służyć temu, aby osiągnąć zamierzony skutek. Ponadto strategia marki musi zostać zaplanowana tak, aby można było wprowadzać w niej zmiany – jeśli zajdzie taka potrzeba.

Długofalową strategię tworzy się na podstawie informacji na temat wartości reprezentowanych przez markę, jej misji oraz wizji jej twórców. Konieczne jest także zaplanowanie stylu komunikacji z konsumentami, zebranie informacji na temat konkurencji. Plan działania – czyli strategia – jest też zwykle podzielony na mniejsze etapy, których realizacja zbliża do osiągnięcia celu.

Działania brandowe związane są z promocją usług i produktów, oferowanych przez daną firmę lub przedsiębiorstwo. Ich odbiorcami są zazwyczaj wyselekcjonowani i potencjalni klienci. Strategia marki służy identyfikacji oferty z danym reklamodawcą oraz ustabilizowaniu pozycji firmy na rynku.

Jak powstaje strategia marki?

Opracowanie odpowiedniego planu działania marketingowego wymaga dobrej orientacji w budowaniu wizerunku brandu, w skład którego wchodzą następujące komponenty:

 • nazwa,
 • logo,
 • hasło,
 • bohater marki,
 • opakowanie,
 • dżingiel.

To właśnie ich kombinacja jest wyróżnikiem danej firmy na tle konkurencji.

Strategia marki powstaje również na bazie:

 • analizy rynku – do jej stworzenia są wykorzystywane informacje na temat konkurencji i podejmowanych przez nią działań. Zwraca się uwagę na to, czego brakuje innym markom, a co jednocześnie mogłoby wzbudzić zainteresowanie wśród konsumentów;
 • analizy grupy docelowej – w ten sposób powstaje modelowy klient. Określa się jego średni wiek, zwyczaje zakupowe, wykształcenie, płeć, a nawet miejsce zamieszkania, by lepiej dopasować strategię marki pod kątem konsumentów;
 • jej atutów – zaplanowana strategia opiera się na tym, co wyróżnia markę na tle innych obecnych już na rynku i co ma sprawiać, że klient wybierze ofertę właśnie danej firmy;
 • określenia jej archetypu – strategia obejmuje też sprecyzowanie charakteru marki. Są to cechy, które definiują daną firmę i z którymi będzie ona kojarzona;
 • tone of voice, czyli stylu, sposobu komunikacji, który będzie wykorzystywany podczas komunikowania się z klientami;
 • wskazania celu – jest to kierunek, w którym ma rozwijać się dana marka;
 • określeniu jej wizji.

Znaczenie tworzenia strategii marki

Strategia marki zakłada promocję brandu oraz ochronę jego organizacji. Wpływa ona na:

 • wzrost świadomości marki – strategia taka to sposób na zbudowanie pożądanego wizerunku firmy i utrwalenie go wśród przyszłych i obecnych klientów;
 • kształtowanie wizerunku;
 • ustabilizowanie pozycji rynkowej;
 • możliwość pozyskania zaufanych klientów – strategia marki i jej wdrożenie mają znaczenie biznesowe. Realizowanie długofalowego planu sprzyja zyskaniu szerszego grona klientów i ambasadorów danej marki;
 • identyfikację samej firmy przez jej obecnych i potencjalnych klientów – dzięki temu klienci łatwo identyfikują markę z określonymi wartościami;
 • rozpowszechnienie brandu – ułożony plan działania pozwala na stworzenie spójnej, skutecznej kampanii reklamowej.

Ponadto w zależności od strategii rozróżnia się:

 • działania marki indywidualnej, rodzinnej lub rozszerzonej;
 • marketing co-branding;
 • skorelowanie planów promocyjnych właścicieli dwóch osobnych firm.

Strategia marki – najważniejsze cechy

Taki plan powinien być ułożony:

 • precyzyjnie – strategię planuje się na podstawie szczegółowych danych i wnikliwie zebranych informacji;
 • tak, by można było wprowadzać w nim zmiany – strategia nie jest spisem sztywnych reguł, a określeniem osobowości marki. Dlatego – ze względu na nieoczekiwane zmiany – powinna być weryfikowana i aktualizowana;
 • w sposób jasny i przejrzysty, tak aby był zrozumiały dla wszystkich osób współpracujących z daną marką.

Odpowiednio ułożona strategia brandu pomaga zaplanować kampanie reklamowe i prowadzić firmę – znajdują się w niej najważniejsze założenia, misja i wartości, z jakimi ma się ona kojarzyć.