Przejdź do

Strategie marketingowe

Efektywna sprzedaż produktu wymaga odpowiednich działań promocyjnych, wśród których warto wskazać przekaz marketingowy oraz informacje na temat grupy docelowej. Najważniejsza jest jednak sugestia wartości dla konsumenta. To ona stanowi oś, wokół której odbywa się organizacja każdej kampanii reklamowej.

Strategie marketingowe – jak wybrać?

Wybierając odpowiednie działania promocyjne, warto wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. bieżącą pozycję firmy na rynku, działania konkurencji oraz linię rozwoju sektora gospodarczego. Strategia marketingowa zazwyczaj ustalana jest w sytuacjach niskiego przychodu ze sprzedaży. Powinna być jednak niezależna od statusu przedsiębiorstwa.

Dobra strategia marketingowa korzystnie wpływa na właściwą politykę rozwojową firmy. Każda firma może skorzystać z czterech rozwiązań:

  • metody infiltracji rynkowej;
  • koncepcji rozwoju danego sektora gospodarczego;
  • opcji dywersyfikacji działalności;
  • idei rozwoju produktu.

Bezpośrednim następstwem strategii marketingowej plan działań PR-owskich, którego efekty mogą mieć różnorodnych charakter ­– społeczny, gospodarczy, jak i ekonomiczny.