Przejdź do

Targetowanie – co to takiego?

Targetowanie to proces, który polega na selekcjonowaniu odbiorców przekazów reklamowych w taki sposób, aby trafiły on do faktycznie zainteresowanych nimi osób. W tym celu charakteryzuje się docelową grupę konsumentów, określa się jej preferencje zakupowe, upodobania i dopasowuje pod tym kątem formę, styl, treść, porę, a nawet miejsce prezentowania reklamy.

Skuteczna sprzedaż produktu wymaga selekcji konsumentów, do których adresowany ma być przekaz reklamowy. Określenie grupy docelowej umożliwia generowanie atrakcyjnej treści i wybór odpowiednich kanałów cyfrowych. Reklamodawcy targetują również kampanię za pomocą wyboru konkretnych serwisów emisyjnych w Internecie.

Optymalny dobór konsumentów, korzystających z tradycyjnych środków przekazu, takich jak radio czy też prasa, wymaga określenia odpowiedniej dominanty.

Targetowanie doprecyzowuje takie cechy potencjalnych klientów jak ich płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania. Służy to do wyboru właściwego sposobu przekazu reklamowego. Wśród analizowanych wskaźników warto wskazać:

  • medium – może nim być Internet, telewizja, radio;
  • czas emisyjny – dotyczy to kwestii, o której godzinie mają być prezentowane reklamy, aby dotarły one do określonej grupy odbiorców;
  • kontekst reklamowy.

Targetowanie pozwala znaleźć grupę odbiorców o możliwie największym potencjale nabywczym (jeżeli chodzi o dany produktu i usługę), dlatego wdrożenie tego procesu pozwala na maksymalizację zysków ze sprzedaży oraz zbudowanie świadomości danej marki.

Targetowanie – co daje?

Targetowanie umożliwia również rozsądną lokację kapitału, wybór skutecznej kampanii oraz odpowiedniej formy przekazu. Niweluje się wówczas ryzyko zignorowania komunikatu przez grono niezainteresowanych ofertą odbiorców. Im bardziej szczegółowe kryterium doboru grupy docelowej, tym bardziej efektywne są skutki konkretnej kampanii. Targetowanie ma swoje trzy odmiany: kontekstowe, behawioralne oraz autorskie, ale niekiedy mówi się również o targowaniu predykcyjnym. Przynosi ono korzyści zarówno konsumentom, jak i reklamodawcom.

Rodzaje targetowania

  • targetowanie behawioralne, czyli audience targeting

Polega ono na doborze odbiorców reklam na podstawie ich zachowań. Oznacza to, że przekaz reklamowy – który ma być udostępniony w Internecie – jest tworzony na bazie informacji dotyczących działań Internautów w sieci. Analizowane są takie zachowania użytkowników Internetu jak odwiedzanie przez nich konkretnych rodzajów witryn, czas spędzany na tych stronach, a także linki, które wzbudzają ich zainteresowanie oraz produkty kupowane przez nich podczas zakupów online.

Osoby, które korzystając z Internetu, zachowują się podobnie, są grupowane w segmenty odbiorców – następnie są do nich kierowane przekazy reklamowe o analogicznej treści.

  • targetowanie kontekstowe

Jest to segmentacja przekazów reklamowych pod względem ich tematyki. Pozwala ona na wyświetlanie reklam, które będą związane z wcześniej wyszukiwanymi produktami czy usługami. Oprócz tego targetowanie kontekstowe umożliwia dobranie odpowiednich reklam, które będą prezentowane na konkretnych stronach.

  • targetowanie predykcyjne

Polega ono na zbieraniu wszystkich danych dotyczących przeglądania stron, informacji od partnerów. Ponadto wykorzystuje ono sztuczną inteligencję do tego, aby na podstawie dotychczasowych zachowań odbiorców reklam przewidzieć ich przyszłe wzorce zakupowe.

  • targetowanie autorskie

Polega ono na samodzielnym określeniu wąskiej grupy odbiorców reklam. Szczegółowe kryteria pozwalają dotrzeć do osób, które są zainteresowane konkretnym produktem lub usługami danej branży.

Targetowanie a hipertargetowanie

Hipertargetowanie – nazywane także mikrotargetowaniem – pozwala jeszcze dokładniej wyselekcjonować grupę odbiorców przekazu reklamowego. Polega ono na wykorzystywaniu między innymi danych, treści udostępnianych w mediach społecznościowych. Dzięki temu na wybranych profilach użytkowników są wyświetlane określone reklamy.

Hipertargetowanie to proces, podczas którego wykorzystuje się wszystkie informacje udostępnione na profilach użytkowników danego serwisu. Dotyczą one wieku, płci, a także statusu społecznego, czy słów kluczowych umieszczanych w opisie samego profilu.