Przejdź do

Co to Webinar?

Współczesny rozwój technologii umożliwia nawiązanie kontaktu z osobami, niezależnie od miejsca, w którym obecnie się znajdują. Webinar stwarza szansę zaprezentowania danego produktu lub oferty za pośrednictwem internetowego medium. Mechanizm webcast umożliwia ponadto interakcję z odbiorcami oraz transmisję live streaming.

Webinar – czym jest?

Webinary to transmisje online, które są realizowane dzięki wykorzystaniu technologii webcast. Treść webinaru może mieć charakter zarówno szkoleniowy, jak i informacyjny.

Transmisje realizowane poprzez technologię webcast odbywają się w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że wykładowca, prelegent pozostaje w stałym kontakcie z odbiorcami – może zadawać im pytania, prowadzić z nimi dyskusję, a nawet przekazywać wiedze czy prezentować dane przy pomocy wcześniej przygotowanych materiałów.

Webinaria dostępne są w dwóch wersjach oprogramowania. Za ich pomocą użytkownik może przeprowadzać:

 • transmisję głosową za pomocą technologii VoIP;
 • telekonferencję;
 • pokaz video przy użyciu internetowej kamery;
 • prezentacje z wykorzystaniem slajdów;
 • ankiety, badania oraz różnorodne testy sprawdzające.

Webinary pozwalają nie tylko na wygłaszanie prelekcji, prowadzenie dyskusji, rozmów z uczestnikami wykładu, ale także na prezentowanie informacji w różnej formie. Podczas transmisji można wykorzystywać rozmaite materiały szkoleniowe i udostępniać je na wiele sposobów.

Platformy wykorzystywane są w wielu firmach, a ich zasadnicze cele to:

 • edukacja;
 • stabilizacja pozycji rynkowej;
 • możliwość pozyskania potencjalnych klientów.

W trakcie webinarium wykładowca ma możliwość utworzenia wirtualnej sali konferencyjnej, do której zapraszani są uczestnicy szkolenia. Są to tzw. pokoje webinarowe. Spotykają się tam uczestnicy transmisji, a prelegent może uruchamiać przygotowane wcześniej prezentacje, rysować po wirtualnej tablicy i komunikować się z tymi, którzy biorą udział w prelekcji, przy pomocy czatu. Użytkownik może w dogodnym dla siebie momencie wziąć udział w spotkaniu. Webinaria przybierają zatem formę płatnych lub darmowych szkoleń w sieci.

Rodzaje webinarów

Takie transmisje są przeprowadzane w różnym celu – ze względu na to kryterium można wyróżnić webinary:

 • szkoleniowe – wykorzystywane są do organizowania szkoleń dla pracowników – stanowią one alternatywę dla spotkań, które muszą odbywać się w dużych salach konferencyjnych;
 • edukacyjne – są one prowadzone, by przekazać wiedzę ekspercką z danej dziedziny;
 • produktowe – służące do tego, aby zarówno zaprezentować dany produkt, usługę, jak i zebrać opinie na jego temat od uczestników webinaru;
 • generujące leady, które mają na celu przyciągnięcie nowych klientów atrakcyjną ofertą, rabatem;
 • służące utrzymywania relacji z klientami – np. poprzez prezentowanie im nowych linii produktów.

Webinar może też obejmować różne treści. Oprócz video na żywo są w nim zawarte czaty tekstowe, tablice służące do rysowania wykresów i wyjaśniania niektórych koncepcji, ankiety, przyciski call-to-action. Wykładowca może też udostępniać widok swojego ekranu – np. w przypadku, kiedy będzie chciał wytłumaczyć uczestnikom działanie programu, aplikacji czy strony.

Zalety webinarów

Webinary to atrakcyjna forma transmisji online zarówno z perspektywy ich organizatorów, jak i uczestników. Dzięki nim można:

 • budować sieci kontaktów i pozyskiwać leady – w ten sposób można zyskać kontakty (m.in. adresy e-mail) osób zainteresowanych danym produktem czy usługą. Takie informacje są przydatne podczas prowadzenia kampanii reklamowej;
 • prezentować produkty i usługi szerokiemu gronu potencjalnych klientów;
 • wzbudzić zainteresowanie klientów, zbudować autorytet w branży i podkreślić swoją wiarygodność;
 • wypromować markę – webinary mogą być elementem kampanii reklamowej;
 • prowadzić lekcje, kursy, wykłady i innego rodzaju szkolenia online;
 • wzmocnić relację z dotychczasowymi klientami.

Do przeprowadzania webinarów wykorzystuje się specjalne platformy – np. ClickMeeting, GoToWebinar, Anymeeting, Instant Teleseminar, Fuze Meeting. Są one wyposażone w szereg funkcji, aby móc w jasny i przejrzysty sposób prezentować różnego rodzaju treści.