Kampania reklamowa

Kampania reklamowa

Działania marketingowe zazwyczaj wykorzystują różnorodne kanały komunikacyjne i strategie promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania konkretnym produktem lub określoną ofertą. Kampania reklamowa tworzone są przez profesjonalne agencje lub domy mediowe, a ich skuteczność badania jest za pomocą odpowiednich pomiarów.

Kampania reklamowa – jak działa? 

Obecnie strategie promocyjne oparte są na tzw. marketingu 360 stopni, umożliwiającym zintegrowane działanie wszystkich kanałów, oddziałujących na odbiorcę. W przypadku długotrwałych działań duże znaczenie ma również kontrola i analiza reakcji konkurencyjnych firm w danym sektorze rynkowym. Kampania reklamowa wykorzystuje również środki masowego przekazu, a jej zasadniczym celem jest:

– promocja produktu lub usługi

– pozyskiwanie potencjalnych klientów

– zwiększenie świadomości marki

Prymarnym wyznacznikiem działań marketingowych jest ich całkowity zasięg. Intensywność kampanii reklamowej obliczana jest na podstawie elementarnej oglądalności w poszczególnych  kanałach mediowych.

By | 2019-11-13T10:53:14+01:00 29 sierpnia, 2019|

Subscribe to our newsletter