Przejdź do

Product placement

Product placement to jedno z narzędzi marketingowych, wykorzystywanych w promocji danego produktu lub konkretnej usługi. Pomimo że mechanizm nie opiera się na tradycyjnych formach reklamy otwartej, oddziałuje on na podświadomość odbiorcy, konwertując jego zainteresowanie na pokazywany w trakcie emisji towar.

Product placement – czym jest?

Stosowany jest podczas transmisji telewizyjnych, w czasie przedstawień teatralnych, itd. Jego historia sięga lat dwudziestych ubiegłego stulecia, gdy w USA powstawały największe stacje radiowe. Reklamodawcy postanowili wykorzystać rozgłośnie jako kanał emisyjny, rozpowszechniający produkowane towary. Kolejny przełom nastąpił, gdy wytwórnie telewizyjne stały się głównym medium informacyjnym.

W drugiej połowie XX wieku trudno już było rozróżnić product placement od typowych form reklamowych, a sama kwestia propagandy nie znalazła swojego  odbicia w prawnych ustaleniach. Istotnym etapem był również wprowadzony w latach siedemdziesiątych zakaz lokowania wyrobów tytoniowych. Wówczas product placement stał się powszechnie stosowaną metodą przez twórców kina Hollywood.

Obecnie firmy, które chcą zareklamować swój towar są zasadniczym źródłem sponsoringu przemysłu filmowego, także w naszym kraju.